S.R.O. online? Založenie s.r.o. cez Slovensko.sk

žiaden problém :)

Rozhodli ste sa, že chcete s.r.o. a nechce sa Vám behať po úradoch?

Ste tu správne.

Chcem spísať pocity, dojmy a fakty o otvorení vlastnej s.r.o. čo najskôr po jej zapísaní do Obchodného registra, kým je vo mne všetko nové.

Čo potrebujeme? V podstate len aktuálne ovládacie prvky k eID na Vašom PC. 

Z listín, potrebujeme 1x:

  • Zakladaciu listinu, ktorá musí spĺňať náležitosti podľa § 110 ods. 1, s úradné potvrdeným podpisom (odporúčam matriku, cena 1,5€/podpis) za každého spoločníka.

  • Vyhlásenie správcu vkladov

  • Prehlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným spoločníkom v inej spoločnosti (v prípade, že je iba 1 spoločník)

  • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla (odporúčam taktiež overené podpisy, našiel som rozdielne a nejednoznačné názory)

  • Originál listu vlastníctva na právne účely (8€)

  • Súhlas správcu dane so zápisom zakladateľa do OR 

Tieto vytlačíme, podpíšeme, prípadne potvrdíme podpis kde je potrebné, nascanujeme do pdf, podpíšeme ZEPom (ak ste doteraz nenašli kde, tak tu: https://zep.disig.sk/Portal ) a pripravíme niekde, kde ich ľahko nájdeme.

Potrebujeme aj vyplnený formulár pre zápis do OR v elektronickej podobe (zoznam TU) - konkrétne ide o formulár č. 7 (návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra - FUPS) - priama linka TU. Taktiež výstupné xml podpíšeme cez Disig. Ako ho vyplniť, napíšem neskôr.

Keď máme tieto veci pripravené, otvoríme si JKM (Jednotné kontaktné miesto živnostenského úradu). Tu zvolíme možnosť: Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba. Vyplníme formulár. Priložíme všetky ZEPom podpísané dokumenty. Nezabudnite zaškrtnúť: Spoločne s ohlásením živnosti/žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení uvádzame údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov / oznamovacej povinnosti a Predkladáme návrh na prvý zápis do obchodného registra prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Ak sa návrh podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, sadzba poplatku je 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku. Tieto polia Vám zabezpečia splnenie povinnosti voči daňovému úradu a zároveň je suma za zápis 150€ a každá voľná živnosť je bezplatne.

Teraz podanie pre istotu aj uložíme (Uložiť/Save xml) - táto možnosť Vám poskytne šancu uložiť do PC vyplnený formulár pre každý prípad.

Podanie môžeme odoslať stlačením Odoslať. Zobrazí sa výzva na podpis. Celý proces podpisu je intuitívny - samozrejme, treba mať aktívnu apku eID klient, eID propagátor certifikátov, vložený eID do čítačky - no v do tohto kroku by ste sa bez toho už aj tak nedostali 

Po odoslaní daného formulára sa odošle na živnostenský úrad. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť, zo živnostenským úradom v Žiline - boli nejaké drobnosti, a bez problémov telefonicky a emailom sa dalo vy-konzultovať všetko potrebné. Chcem poďakovať ŽÚ v Žiline za naozaj dobrý prístup - mal som výbornú skúsenosť aj v 2015 pri otváraní živnosti, a teraz opäť  . Ešte raz ďakujem. Zo živnostenského, PO ÚHRADE a pripísaní správneho poplatku vo výške 150€ (cca 3 deň po odoslaní platby) odchádza žiadosť na obchodný register. Medzičasom príde zo ŽÚ Osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre PO a v tomto okamihu už máte pridelené IČO. Dokument Vám príde ako do schránky k eID tak i poštou. 

Na obchodnom registri Vašu žiadosť pridelia sudcovi, ten rozhodne, či sa zapíše, a ak je všetko v poriadku, zápis prebehne do 7 dní. Ja som mal nejaké drobnosti, takže som musel podávať námietku. Ako? Aj toto popíšem neskôr  Ale týmto chcem poďakovať celému OR na krajskom súde v Žiline, za ochotu vysvetliť veci, pohnúť ma správnym smerom, dať návod. Naozaj si cením ľudský prístup, povedal by som že až nad rámec povinností, ktoré majú.

Ak máte všetko v poriadku, po týždni Vám príde potvrdenie o zápise do OR, ktorý sa vykoná na nasledovný pracovný deň. Od toho dňa môžete podnikať pod IČO.

Čo s DIČ? Zvolili ste možnosť ohlásenie správcovi dane - po zápise do OR, ŽÚ odosiela info na daňový úrad, takže DIČ kartička Vám príde automaticky. Mám info, že sa ale dá už skôr zavolať, a Vaše DIČ vám povedia telefonicky. Koncom týždňa idem skúsiť.


Tipy a triky:

Dajte si pozor na duplicity predmetov podnikania. Napríklad predmet Počítačové služby a predmet Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov sú z hľadiska ŽÚ identické - a teda Vám neposunú predmet Počítačové služby a nedajú ich do živnostenského oprávnenia, čo povedie k odmietnutiu zápisu.

Používajte všade tvar, ktorý máte na zakladateľskej listine. Predídete ďalším problémom.

Ako podať námietku? Je potrebné podľa vyjadrenia opraviť všetky potrebné veci, kde treba potvrdiť podpis, potvrdiť, nascanovať, podpísať ZEPom, vyplniť formulár FUNA (zoznam formulárov) - Formulár č. 32 (námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu - FUNA)​​​ - priama linka TU. Vyplníte potrebné údaje, vyexportujete XML, podpíšete na Disigu, nájdete si službu na Slovensko.SK (alebo si otvoríte priamo TENTO link), zvolíte Prejsť na elektronickú službu, Vyplníte formulár, priložíte všetky opravené dokumenty a odošlete podanie. Počkáte, kým Vám príde potvrdenka, približne nasledovný pracovný deň podateľňa preberie a vyšší súdny pracovník má 5 pracovných dní na vyjadrenie. No myslím si, že ak veľmi pekne poprosíte, tak sa to dá stihnúť po prebratí podateľňou i za 4 hodiny... 

Udržujte si ľudský prístup a slušné spôsoby. Veľa vecí tak ide ľahšie a ľudia na druhej strane (áno sú to ľudia - aj keď ťukáte len do klávesnice počítača, čítajú to ľudia) veľmi ocenia ľudský prístup a pochopenie, že oni si tie veci nevymysleli - no zo svojej iniciatívy vedia nájsť najrýchlejšiu možnú cestičku. Ale vykašlú sa na to robiť niečo navyše pre niekoho, kto je neúctivý a má ich za stroje. A úprimne? Ani ja sa pre takých netrhám.

Pri vypĺňaní FUPSu vyplňte Obchodný register, Navrhovateľa (vy FO), Zapisovaný údaj (údaje o s.r.o. - meno [I], sídlo[II], Právna forma [IV], IČO ešte nemáte, predmety podnikania [V] - tam treba každý predmet do zvlášť riadku - poradové číslo a meno predmetu, potom pridať položku a tak ďalej), zapisovaný údaj - štatutárny orgán/konateľ/konatelia [VI] - Vaše údaje, potom PRESKOČIŤ až na časť spoločníci [IX] - Fyzická osoba - opäť Vaše údaje, PRESKOČIŤ na časť [XII] Základné imanie - údaj zo zakladateľskej listiny a prehlásenia jediného spoločníka ak existuje, potom [XIII] - Rozsah splatenia základného imania. Teraz nad časťou Príloh vyplňte dátum (cca o týždeň), Prílohy spíšte rovnako ako predmety podnikania - poradové číslo a názov, spíšte počet listov (cca 6) a počet príloh (6), teraz prejdite na časť Navrhovateľ, vypíšte meno, priezvisko, napíšte pod tým kde a dnešný dátum. Zvoľte či chcete doručenie poštou alebo osobne na súde. Teraz stačí hore kliknúť na Vygenerovať súbor a stiahnuť ho. Podpísať ZEPom a nahrať s ostatnými vecami do JKM.

K FUPS-u, ak zvolíte doručenie poštou a máte aktívnu schránku na doručovanie (čo v tomto prípade asi máte), príde Vám v deň zápisu ZEP súbor cez schránku. Viete ísť na poštu kde je IOMO, alebo u notára skonvertovať daný podpísaný dokument do fyzickej papierovej podoby cez službu Zaručená konverzia. Ale POZOR, musíte si ho doniesť na USBčku. 

Vo formulári JKM vypĺňame predmety podnikania podobným štýlom ako FUPS.

Formulár FUNA - vyplníte Obchodný register, Spisovú značku (nájdete v správe v schránke o odmietnutí zápisu), Fyzickú osobu, spíšte to textu námietku a že čo posielate opravené, spíšete prílohy k námietkam (podobne ako pri FUPS, ale len tie, ktoré sú upravené), vyplňte na spodku svoje iniciály, mesto a dátum. Teraz môžete vygenerovať xml rovnakým spôsobom ako FUPS, stiahnuť si ho, podpísať cez Disig. Priložíte ho ako prílohu pri vypĺňaní formulára námietky.


Za pomoc pri vytváraní chcem výslovne poďakovať ŽÚ Žilina, Obchodnému registru Žilina, Michalovi Adámekovi/Finarco (for guidance)... 


Chcete svoju vlastnú s.r.o.?

Go4IT, it's only click away!